انجمن رمز ایران
۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
کمیته علمی
 
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه/سازمان

1

آقای دکتر رضا ابراهیمی آتانی

دانشگاه گیلان

2

آقای دکتر محمود احمدیان عطاری

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

3

خانم دکتر زیبا اسلامی

دانشگاه شهید بهشتی

4

خانم دکتر ترانه اقلیدس

دانشگاه صنعتی شریف

5

آقای دکتر مرتضی امینی

دانشگاه صنعتی شریف

6

آقای دکتر مهدی برنجکوب

دانشگاه صنعتی اصفهان

7

آقای دکتر سیاوش بیات سرمدی

دانشگاه صنعتی شریف

8

آقای دکتر علی پاینده

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

9

آقای دکتر محمد حسام تدین

مرکز تحقیقات مخابرات ایران

10

آقای دکتر علی جهانیان

دانشگاه شهید بهشتی

11

آقای دکتر علی حمزه

دانشگاه شیراز

12

آقای دکتر مهدی خرازی

دانشگاه صنعتی شریف

13

آقای دکتر محمد دخیل علیان

دانشگاه صنعتی اصفهان

14

آقای دکتر علی زیبایی نژاد

دانشگاه شیراز

15

آقای دکتر محمود سلماسی زاده

دانشگاه صنعتی شریف

16

آقای دکتر شهریار شاه حسینی

دانشگاه علم و صنعت ایران

17

آقای دکتر محمدحسین شیخی

دانشگاه شیراز

18

آقای دکتر محمد عبدالهی ازگمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

19

آقای دکتر بیژن علیزاده

دانشگاه تهران

20

آقای دکتر علیرضا کشاورز حداد

دانشگاه شیراز

21

آقای دکتر فرید محمد مالک قائینی

دانشگاه یزد

22

آقای مهندس جواد مهاجری

دانشگاه صنعتی شریف

23

آقای دکتر عبدالرسول میرقدری

دانشگاه امام حسین (ع)

24

آقای دکتر ستار هاشمی

دانشگاه شیراز

25

آقای دکتر محمودرضا هاشمی

دانشگاه تهران

26

آقای دکتر محمدرضا هوشمند اصل

دانشگاه یزد

27

آقای دکتر محمد علی اخایی

دانشگاه تهران

28

آقای دکتر بهروز ترک لادانی

دانشگاه اصفهان

29

آقای دکتر علی جمشیدی

دانشگاه شیراز

30

آقای دکتر مهدی خرازی

دانشگاه صنعتی شریف

31

آقای دکتر حبیب شریف

دانشگاه شیراز

32

آقای دکتر محمدرضا عارف

دانشگاه صنعتی شریف

33

آقای دکتر شاهرخ قائم مقامی

دانشگاه صنعتی شریف

34

آقای دکتر عباس قائمی بافقی

دانشگاه فردوسی مشهد

35

آقای دکتر رسول جلیلی

دانشگاه صنعتی شریف

36

آقای دکتر مهران سلیمان فلاح

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

37

آقای دکتر جواد شیخ زادگان

پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

38

Prof. Keith Martin

Royal Holloway, University of London, Uk

39

Prof. Josef Pieprzyk

Mcquarie University, Australia

40

Prof. Joachim Posegga

University of Passau, Germany

41

Prof. Vincent Rijmen

KU Leuven, Belgium

42

Dr. Amir Moradi

Ruhr-Universitaet Bochum

 
تاریخ به روز رسانی:
1396/01/19
تعداد بازدید:
828
Copyright @ 2010-2015 Iranian Society of Cryptology. All rights reserved.
Powered by DorsaPortal